Sammenligne planer

Gennemsigtig prissætning uden overraskelser

Starter

€0

/md.
Basic

€8

/md.
Business

€25

/md.
Enterprise

€100

/md.
Starter

€0

/år
Basic

€88

/år
Business

€275

/år
Enterprise

€1100

/år

Brug

Sidescanningsgrænse*

Number of pages that will be scanned

50

100

1.000

10.000

Inkluderede sessioner**

Number of included sessions each month

5.000/md.

25.000/md.

100.000/md.

1 million/md.

Yderligere 1.000 sessioner

If you exceed the included sessions, each 1.000 additional sessions are charged

€0.25

€0.10

€0.05

Brugsstatistik

Anonymous statistics on how users interact with the CookieHub widget

Flere brugere

Invite your co-workers to manage your account and domains

Op til 5

Funktioner

GDPR/LGPD/CCPA
kompatibel

All the tools you need for compliance with GDPR, LGPD, CCPA

Scanning af cookies

CookieHub will scan the domain and discover any cookies in use

Cookie-erklæring

Automatic cookie declaration based on cookies detected

Underforstået samtykke

Load tags normally until the user has made his cookie choices

GTM-integration

Simple Google Tag Manager integration using a GTM recipe

Google Samtykke-tilstand

Easily integrate Google Consent Mode

Samtykketilstand på Facebook

Support for the Facebook Pixel consent mode

Geo-målretning

Configure different behaviour and consent method based on user's location

Nulstil samtykke

Require all users to make choices again if you make significant changes to your web sites and external services used

Verifikation af cookies

In addition to the general cookie scan, we'll also check if CookieHub is correctly set up and send a report

Underdomæner

Integrate CookieHub to all subdomains

Flere sprog

Show different languages based on web sites sections or user location

Samtykke-log

Store information about users choices in order to be able to demonstrate to authorities if needed

Cookie-rapport

Monthly cookie usage report sent by e-mail showing all cookies in use on your web site and the compliance status

IAB Gennemsigtighed
& Rammer for samtykke
2,0 (TCF)

CookieHub integrates with the IAB Transparency and Consent Framework 2.0 through an extra panel in the consent banner of websites registered with the IAB

Fjern branding

Remove the powered by CookieHub link which is shown in the settings dialog

Support

Hjælp til vejledninger

Access to our detailed support documents

Brugerdefineret support

Access to our support staff which can help solve integration issues

Brug

Sidescanningsgrænse*

Antal sider, der skal scannes

50

Inkluderede sessioner**

Antal inkluderede sessioner hver måned

5.000/md.

Yderligere 1.000 sessioner

Hvis du overskrider de inkluderede sessioner, opkræves der et gebyr for hver 1.000 ekstra sessioner.

Brugsstatistik

Anonym statistik over, hvordan brugerne interagerer med CookieHub-widgetten

Flere brugere

Inviter dine kolleger til at administrere din konto og dine domæner

Funktioner

I overensstemmelse med GDPR/LGPD/CCPA

Alle de værktøjer, du skal bruge for at overholde GDPR, LGPD, CCPA

Scanning af cookies

CookieHub scanner domænet og finder alle cookies i brug.

Cookie-erklæring

Automatisk cookiedeklaration baseret på registrerede cookies

Underforstået samtykke

Indlæs tags normalt, indtil brugeren har foretaget sine cookie-valg

GTM-integration

Enkel Google Tag Manager-integration ved hjælp af en GTM-opskrift

Google Samtykke-tilstand

Integrer nemt Google Consent Mode

Samtykketilstand på Facebook

Understøttelse af Facebook Pixel consent mode

Geo-målretning

Konfigurer forskellig adfærd og samtykkemetode baseret på brugerens placering

Nulstil samtykke

Kræv, at alle brugere skal foretage et nyt valg, hvis du foretager væsentlige ændringer på dine hjemmesider og eksterne tjenester.

Verifikation af cookies

Ud over den generelle cookie-scanning kontrollerer vi også, om CookieHub er korrekt konfigureret, og sender en rapport.

Underdomæner

Integrer CookieHub til alle underdomæner

Flere sprog

Vis forskellige sprog baseret på hjemmesidens sektioner eller brugerens placering

Samtykke-log

Gemme oplysninger om brugernes valg for at kunne dokumentere dem over for myndighederne, hvis det er nødvendigt.

Cookie-rapport

Månedlig rapport om brug af cookies sendt via e-mail, der viser alle cookies i brug på din hjemmeside og status for overholdelse.

IAB Gennemsigtighed &
Samtykkeramme 2.0 (TCF)

CookieHub integreres med IAB Transparency and Consent Framework 2.0 via et ekstra panel i samtykkebanneret på hjemmesider, der er registreret hos IAB.

Fjern branding

Fjern det powered by CookieHub-link, der vises i indstillingsdialogen.

Support

Hjælp til vejledninger

Adgang til vores detaljerede supportdokumenter

Brugerdefineret support

Adgang til vores supportmedarbejdere, der kan hjælpe med at løse integrationsproblemer

Brug

Sidescanningsgrænse*

Antal sider, der skal scannes

100

Inkluderede sessioner**

Antal inkluderede sessioner hver måned

25.000/md.

Yderligere 1.000 sessioner

Hvis du overskrider de inkluderede sessioner, opkræves der et gebyr for hver 1.000 ekstra sessioner.

€0.25

Brugsstatistik

Anonym statistik over, hvordan brugerne interagerer med CookieHub-widgetten

Flere brugere

Inviter dine kolleger til at administrere din konto og dine domæner

Funktioner

I overensstemmelse med GDPR/LGPD/CCPA

Alle de værktøjer, du skal bruge for at overholde GDPR, LGPD, CCPA

Scanning af cookies

CookieHub scanner domænet og finder alle cookies i brug.

Cookie-erklæring

Automatisk cookiedeklaration baseret på registrerede cookies

Underforstået samtykke

Indlæs tags normalt, indtil brugeren har foretaget sine cookie-valg

GTM-integration

Enkel Google Tag Manager-integration ved hjælp af en GTM-opskrift

Google Samtykke-tilstand

Integrer nemt Google Consent Mode

Samtykketilstand på Facebook

Understøttelse af Facebook Pixel consent mode

Geo-målretning

Konfigurer forskellig adfærd og samtykkemetode baseret på brugerens placering

Nulstil samtykke

Kræv, at alle brugere skal foretage et nyt valg, hvis du foretager væsentlige ændringer på dine hjemmesider og eksterne tjenester.

Verifikation af cookies

Ud over den generelle cookie-scanning kontrollerer vi også, om CookieHub er korrekt konfigureret, og sender en rapport.

Underdomæner

Integrer CookieHub til alle underdomæner

Flere sprog

Vis forskellige sprog baseret på hjemmesidens sektioner eller brugerens placering

Samtykke-log

Gemme oplysninger om brugernes valg for at kunne dokumentere dem over for myndighederne, hvis det er nødvendigt.

Cookie-rapport

Månedlig rapport om brug af cookies sendt via e-mail, der viser alle cookies i brug på din hjemmeside og status for overholdelse.

IAB Gennemsigtighed &
Samtykkeramme 2.0 (TCF)

CookieHub integreres med IAB Transparency and Consent Framework 2.0 via et ekstra panel i samtykkebanneret på hjemmesider, der er registreret hos IAB.

Fjern branding

Fjern det powered by CookieHub-link, der vises i indstillingsdialogen.

Support

Hjælp til vejledninger

Adgang til vores detaljerede supportdokumenter

Brugerdefineret support

Adgang til vores supportmedarbejdere, der kan hjælpe med at løse integrationsproblemer

Brug

Sidescanningsgrænse*

Antal sider, der skal scannes

1.000

Inkluderede sessioner**

Antal inkluderede sessioner hver måned

100.000/md.

Yderligere 1.000 sessioner

Hvis du overskrider de inkluderede sessioner, opkræves der et gebyr for hver 1.000 ekstra sessioner.

€0.10

Brugsstatistik

Anonym statistik over, hvordan brugerne interagerer med CookieHub-widgetten

Flere brugere

Inviter dine kolleger til at administrere din konto og dine domæner

Op til 5

Funktioner

I overensstemmelse med GDPR/LGPD/CCPA

Alle de værktøjer, du skal bruge for at overholde GDPR, LGPD, CCPA

Scanning af cookies

CookieHub scanner domænet og finder alle cookies i brug.

Cookie-erklæring

Automatisk cookiedeklaration baseret på registrerede cookies

Underforstået samtykke

Indlæs tags normalt, indtil brugeren har foretaget sine cookie-valg

GTM-integration

Enkel Google Tag Manager-integration ved hjælp af en GTM-opskrift

Google Samtykke-tilstand

Integrer nemt Google Consent Mode

Samtykketilstand på Facebook

Understøttelse af Facebook Pixel consent mode

Geo-målretning

Konfigurer forskellig adfærd og samtykkemetode baseret på brugerens placering

Nulstil samtykke

Kræv, at alle brugere skal foretage et nyt valg, hvis du foretager væsentlige ændringer på dine hjemmesider og eksterne tjenester.

Verifikation af cookies

Ud over den generelle cookie-scanning kontrollerer vi også, om CookieHub er korrekt konfigureret, og sender en rapport.

Underdomæner

Integrer CookieHub til alle underdomæner

Flere sprog

Vis forskellige sprog baseret på hjemmesidens sektioner eller brugerens placering

Samtykke-log

Gemme oplysninger om brugernes valg for at kunne dokumentere dem over for myndighederne, hvis det er nødvendigt.

Cookie-rapport

Månedlig rapport om brug af cookies sendt via e-mail, der viser alle cookies i brug på din hjemmeside og status for overholdelse.

IAB Gennemsigtighed &
Samtykkeramme 2.0 (TCF)

CookieHub integreres med IAB Transparency and Consent Framework 2.0 via et ekstra panel i samtykkebanneret på hjemmesider, der er registreret hos IAB.

Fjern branding

Fjern det powered by CookieHub-link, der vises i indstillingsdialogen.

Support

Hjælp til vejledninger

Adgang til vores detaljerede supportdokumenter

Brugerdefineret support

Adgang til vores supportmedarbejdere, der kan hjælpe med at løse integrationsproblemer

Brug

Sidescanningsgrænse*

Antal sider, der skal scannes

10.000

Inkluderede sessioner**

Antal inkluderede sessioner hver måned

1 million/md.

Yderligere 1.000 sessioner

Hvis du overskrider de inkluderede sessioner, opkræves der et gebyr for hver 1.000 ekstra sessioner.

€0.05

Brugsstatistik

Anonym statistik over, hvordan brugerne interagerer med CookieHub-widgetten

Flere brugere

Inviter dine kolleger til at administrere din konto og dine domæner

Funktioner

I overensstemmelse med GDPR/LGPD/CCPA

Alle de værktøjer, du skal bruge for at overholde GDPR, LGPD, CCPA

Scanning af cookies

CookieHub scanner domænet og finder alle cookies i brug.

Cookie-erklæring

Automatisk cookiedeklaration baseret på registrerede cookies

Underforstået samtykke

Indlæs tags normalt, indtil brugeren har foretaget sine cookie-valg

GTM-integration

Enkel Google Tag Manager-integration ved hjælp af en GTM-opskrift

Google Samtykke-tilstand

Integrer nemt Google Consent Mode

Samtykketilstand på Facebook

Understøttelse af Facebook Pixel consent mode

Geo-målretning

Konfigurer forskellig adfærd og samtykkemetode baseret på brugerens placering

Nulstil samtykke

Kræv, at alle brugere skal foretage et nyt valg, hvis du foretager væsentlige ændringer på dine hjemmesider og eksterne tjenester.

Verifikation af cookies

Ud over den generelle cookie-scanning kontrollerer vi også, om CookieHub er korrekt konfigureret, og sender en rapport.

Underdomæner

Integrer CookieHub til alle underdomæner

Flere sprog

Vis forskellige sprog baseret på hjemmesidens sektioner eller brugerens placering

Samtykke-log

Gemme oplysninger om brugernes valg for at kunne dokumentere dem over for myndighederne, hvis det er nødvendigt.

Cookie-rapport

Månedlig rapport om brug af cookies sendt via e-mail, der viser alle cookies i brug på din hjemmeside og status for overholdelse.

IAB Gennemsigtighed &
Samtykkeramme 2.0 (TCF)

CookieHub integreres med IAB Transparency and Consent Framework 2.0 via et ekstra panel i samtykkebanneret på hjemmesider, der er registreret hos IAB.

Fjern branding

Fjern det powered by CookieHub-link, der vises i indstillingsdialogen.

Support

Hjælp til vejledninger

Adgang til vores detaljerede supportdokumenter

Brugerdefineret support

Adgang til vores supportmedarbejdere, der kan hjælpe med at løse integrationsproblemer

* Page scan limit angiver kun det maksimale antal sider, som CookieHub crawleren vil scanne. Hvis din hjemmeside indeholder flere sider end grænsen, vil scanneren stoppe, når den når grænsen. De fleste eller alle cookies vil blive registreret, før sidegrænsen er nået.

** Ekstra sessioner opkræves ved slutningen af hver faktureringsperiode. Du kan altid opgradere til et andet abonnement for at undgå at blive opkrævet for ekstra sessioner.

Priserne er ekskl. 24% moms, som kun pålægges islandske borgere og virksomheder.