Overholdelse af LGPD-cookies

Den brasilianske generelle databeskyttelseslov (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)

LGPD er løst baseret på GDPR (databeskyttelsesforordningen vedtaget af EU) og er brasiliansk lovgivning, der regulerer aktiviteterne ved behandling af personoplysninger. Den blev godkendt den 10. juli 2018 og trådte i kraft den 15. august 2020.

CookieHub hjælper dig med at gøre dit websted LGPD-kompatibelt ved hjælp af forskellige metoder designet til at overholde kravene i forbindelse med opbevaring og behandling af personlige oplysninger. Selvfølgelig er der mere at vide om LGPD og de nøjagtige ting, du skal gøre for at forblive i god stand.

LGPD compliance

Hvad laver LGPD?

LGPD fastlægger betingelserne for, hvordan personoplysninger kan behandles, definerer et sæt rettigheder for registrerede, skaber specifikke forpligtelser for dataansvarlige og skaber en række procedurer og standarder, så der udvises større omhu med behandling af personoplysninger og deling med tredjeparter.

Er LGPD det samme som GDPR?

Hvis du skulle læse denne lovgivning igennem, vil du måske finde mange ligheder mellem LGPD og GDPR, men de er ikke identiske. LGPD er ganske vist inspireret af EU’s regler, men adskiller sig på mange måder – startende med sine 10 juridiske grundlag.

At overholde GDPR betyder derfor ikke automatisk, at du overholder LGPD, og omvendt. Det er derfor, Cookiehub hjælper dig med at overholde både GDPR og LGPD.

Hvad sker der, hvis jeg ikke overholder reglerne?

Hvis du ikke overholder LGPD, kan du komme i fedtefadet med bøder på op til 50 mio. BRL (ca. 8 mio. € eller 9 mio. USD) samt retssager og sanktioner. Hvis du har brugere baseret i Brasilien, og du opbevarer og/eller behandler deres data inden for Brasiliens territorium, skal du absolut overholde denne lovgivning.

Hvad skal jeg gøre for at overholde reglerne?

Som de fleste regler af denne art har LGPD en lang tjekliste over ting, du skal gøre som hjemmesideejer for at sikre, at du overholder reglerne. Til at begynde med skal du…

Overhold LGPD's love om beskyttelse af cookies

CookieHub hjælper dig med at beskytte dine brugeres privatliv i Brasilien ved at overholde strenge love om cookie-samtykke.

Udforsk prisplaner

CookieHub er en abonnementstjeneste, der tilbyder fleksible prisplaner, der passer til behovene på websteder af alle størrelser. Find den plan, der virker for dig.

Prøv CookieHub i dag gratis.

Sales & Support